Redwise Maritime Services B.V., Redwise Maritime Recruitment B.V. en Redwise Detachering & Personeel Oplossingen B.V. (hierna collectief benoemd als Redwise) gevestigd aan te Huizen, Nederland zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door de verweven organisatie structuur van de drie bovengenoemde bedrijven worden verwerkingen tussen de bedrijven niet verder gespecificeerd. Mocht u vragen hebben over de verwerkingen tussen deze drie organisaties kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens:
Energieweg 4
1271ED Huizen
Nederland

+31 (0)33 421 78 60
https://www.redwise.com

Jordy Burggraaf is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Privacy Officer (PO) van Redwise. De FG is bereikbaar via telefoon ( +31(0)33 421 78 60 ) of via mail ( po@redwise.nl ).

Deze privacy verklaring is geldig vanaf 25 mei 2018. Redwise kan besluiten om deze verklaring te wijzigen. We raden u daarom aan om met regelmaat deze pagina te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Redwise verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze privacy policy is gericht op het gebruik en alle persoonsgegevens die wij online van u kunnen verzamelen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij online van u kunnen verzamelen:
- Voornaam en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens (Straat, huisnummer, postcode, plaats en land)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen daarentegen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via po@redwise.nl, dan verwijderen wij deze informatie uiteraard zo snel mogelijk.

 

Basis en Grondslag voor de Verwerkingen
Redwise verwerkt de persoonsgegevens die u invult op onze website met als doel om het gedrag van onze bezoekers te analyseren en als u een sollicitatieformulier invult om u te kunnen bellen of e-mailen over de voortgang van uw sollicitatie.

Beide verwerkingen hebben als grondslag Toestemming. Deze verleent u door onze cookie policy te accepteren of door het vinkje te zetten bij het sollicitatieformulier dat u deze policy gelezen heeft en dat u akkoord gaat met het tijdelijk opslaan van uw gegevens binnen onze organisatie.

 

Bewaartermijn van de Persoonsgegevens
Redwise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De gegevens die u voor uw online sollicitatie heeft ingevuld bewaren totdat wij u gesproken hebben over de voortgang van uw sollicitatie, maar uiterlijk vier weken. Nadat wij een vervolgafspraak hebben gemaakt bewaren we uw gegevens om u voor te stellen bij opdrachtgevers. Echter, dit doen wij nooit zonder extra toestemming en zonder u verder in te lichten over de vervolgprocedure van de sollicitatie.

De gegevens die we gebruiken om uw gedrag te analyseren op onze website worden 14 maanden bewaard. Na deze 14 maanden worden de gegevens automatisch verwijderd uit ons Google Analytics account.

 

Delen van Persoonsgegevens met Derden
Redwise verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die u invult in het sollicitatieformulier worden pas gedeeld met derden als wij uw sollicitatie intern hebben bekeken, u hebben ingelicht over de verdere voortgang van de sollicitatie en we toestemming hebben ontvangen om de gegevens te delen met een (potentiële) opdrachtgever. Tot dat moment worden uw gegevens alleen intern gebruikt, bekeken en opgeslagen. De personen die intern betrokken zijn bij het behandelen van de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht.

De gegevens van Google Analytics worden niet met derden gedeeld en worden uitsluitend intern gebruikt om het gedrag van onze bezoekers te analyseren. Meer informatie hierover vindt u onderstaand in onze cookiepolicy.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Redwise gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De functionele cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en de werking verder te optimaliseren. Redwise plaatst de volgende functionele cookies:

  • We plaatsen een cookie om de gekozen taal op te slaan zodat u de website in de juiste taal te zien krijgt.
  • We plaatsen een cookie om uit te vinden of u niet iemand bent met kwade bedoelingen die onze website probeert te hacken of offline te halen. Bij deze cookie wordt er een ID opgeslagen in uw browser waaraan onze server kan zien of u bijzonder gedrag vertoont op onze website. Bijzonder gedrag kan zijn dat u heel vaak probeert in te loggen met foutieve combinaties, of dat u heel vaak onze pagina probeert te laden zodat onze server overbelast raakt. Als dit voorkomt wordt uw browser geblokkeerd door de server of moet u mogelijk bewijzen dat u geen hacker/robot bent. Deze cookies worden geplaatst met als domein .cloudflare.com. Cloudflare is ook verantwoordelijk voor de controle van de cookies en het eventueel weigeren van een websitebezoeker.
  • We plaatsen een cookie om op te slaan of u onze cookies al heeft geaccepteerd, hierdoor hoeven wij u niet ieder bezoek te vragen of u onze cookies accepteert.

Redwise maakt ook gebruik van zogenaamde analytische cookies door middel van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over bezoekers aantallen, bezochte pagina’s, verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden naar een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft anoniem.

Redwise blijft eigenaar van het geplaatste cookie en het cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Het gebruik van Google Analytics is toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een overeenkomst tussen Redwise en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens niet naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Redwise is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Er zijn mogelijkheden om onze cookies te blokkeren. U kunt dit doen door de cookies te blokkeren in uw browser. Let op, hierdoor blokkeert u ook de functionele cookies wat er voor kan zorgen dat de website niet correct meer functioneert. U kunt van de volgende links gebruik maken om te bekijken hoe u de cookies in uw browser kunt blokkeren:

Er is ook de mogelijkheid om alleen de cookies van Google Analytics te blokkeren, dit kun u doen door middel van de opt-out plugin van Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Met deze plugin tellen uw bezoeken niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Gegevens Inzien, Aanpassen of Verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar po@redwise.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan zullen wij verifiëren dat u het bent door u een aantal vragen te stellen, mogelijk kunnen wij u hierbij ook vragen om een kopie identiteitsbewijs op te sturen. Een kopie identiteitsbewijs bevat bijzondere persoonsgegevens, mochten wij deze van u vragen zullen wij u instrueren hoe u deze veilig met ons kunt delen. Daarnaast zullen wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw kopie identiteitsbewijs en deze direct verwijderen wanneer wij hebben kunnen verifiëren dat u de desbetreffende persoon bent.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Redwise wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Geautomatiseerde Besluitvorming
Redwise maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Elke beslissing met persoonsgegevens of met consequenties voor een persoon worden gemaakt en/of geverifieerd door mensen werkzaam binnen Redwise.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Redwise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door telefoon (+31 (0)33 421 78 60) of mail (po@redwise.nl)

Contact
Redwise Maritime Services B.V.

Energieweg 4
1271 ED Huizen
The Netherlands

T +31 (0)33 421 7860
E info@redwise.nl

Redwise Maritime Services B.V.

Chamber of Commerce: 31015193

Redwise Maritime Recruitment B.V.

Chamber of Commerce: 31029164

All rights reserved

© Redwise BV PRIVACY POLICY

Redwise maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en u de beste gebruikerservaring te bieden. Meer informatie