DIENSTEN
Scheepsregistratie
Scheepsregistratie

Voor veel uitbrengreizen is het vereist dat het schip voor vertrek onder een andere vlag geregistreerd wordt. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor gebruikte schepen die omgevlagd worden. Als de nieuwe vlag slechts voor de reis nodig is, dan wordt de registratie doorgehaald na aankomst. Registratie en doorhaling kunnen volledig door Redwise verzorgd worden voor en namens de eigenaren. Onze uitstekende contacten met de prominente vlaggestaten zorgen voor een efficiente en snelle registratie en doorhaling.

Iedere vlaggestaat heeft z'n eigen eisen voor Minimum Safe Manning en voor het verstrekken van een "single voyage" authorisatie. In nauw overleg met de eigenaren zorgen wij er voor dat voor iedere reis de meest geschikte vlag gekozen wordt.